Fejlfinding og fejlmeldingHvad gør jeg i tilfælde af fejl og/eller uregelmæssigheder? 

 • Inden fejlmelding bør man så vidt muligt få fastslået om aktuelt problem skyldes fællesantennesignalet eller eget fjernsyn/husinstallationen. 
  Kontakt derfor naboer/genboer (hvis disse er tilsluttet fællesantennen) for at høre om de har samme problem!
  Check kabler og stik i huset! Sidder de fast?
 Har du HF-tætte antennekabler med metalstik?
  Tjek om der er strøm tilsluttet signalforstærker (hvis flere fjernsyn)?
  Hvis slet intet signal, da undersøg om der er gravet i området eller udført arbejde i huset der kan have afbrudt fællesantenneinstallationen.

 • Hvis sandsynligt at problem skyldes fællesantenne-signalet, da ring til YouSee support på telf. 70 70 40 40:
  Hverdage kl.8:00-18:00
  Weekend kl.9:00-18:00
  Oplys...
            ...navn,

            ...adresse (vigtigt, hvis det er en lokal understation der er årsag til            problemet),

            ...hvilke kanaler det drejer sig om,

             
  ...hvornår fejlen er opstået,
            ...symptomer.


  Hvis man er i tvivl, kontakt da et medlem af bestyrelsen. Se telefonnumre her .
  Bestyrelsen kan ikke yde service, men kan på baggrund af tidligere erfaringer, i nogle tilfælde vurdere om problemet skyldes installation eller signal fra YouSee.

 • YouSee vil tjekke signal i forsyningsstanderen på vejen. Hvis ok, da måles inde ved første stikdåse.

 • Udgifter i forbindelse med uberettiget opkald (ingen fejl frem til første stikdåse) betales af medlemmet.
  Foreningens serviceaftale med YouSee omfatte kun fejlfinding frem til første stikdåse i boligen.
  Serviceaftalen omfatter kun udbedring af fejl frem til stander på vej, ikke mellem stander og boligens første stikdåse.

 • Ved problemer med Internetopkoblingen kontaktes ligeledes YouSee på telf. 70 70 40 40.

Typiske symptomer og fejlårsager:

 • Kanaler ikke tilgængelig i den rækkefølge der står på YouSee's kanaloversigt (oversigt kan hentes ved klik  her) --> skyldes indstilling af fjernsyn.
  Ved søgning efter kanaler på digitalfjernsyn skal man indstille NetID lig 100, ved Bland Selv 111. Hvis ikke muligt at indstille NetID eller kommer frem til en liste med kanalleverandører (Stofa, YouSee m.fl.), har man ikke benyttet de korrekte indstillingsfunktioner på fjernsynet.
  Afsnittet Drift og Teknik/Indstilling af fjernsyn indeholder bl.a. gode råd for de enkelte fjernsynsfabrikater. Klik her .
 • Kanaler er tilgængelige i den rækkefølge som er anført i YouSee's kanalliste, men enkelte kanaler mangler --> Foretag ny søgning.
  Hvis dette ikke hjælper skyldes problemet sandsynligvis kabler fra stikdåse og frem til fjernsyn, herunder mellemkabler mellem f.eks. DVD-afspiller og fjernsyn. Kan dog også være stikledningen mellem stander og første stikdåse, specielt hvis der er antenneforstærker og/eller anden samling på denne strækning (typisk på loft).

 • Konstant dårligt billede eller slet intet billede. Typisk er der foroven på skærmen teksterne Nu og Næste til stede, men samtidig også en information om, at der er dårligt signal eller intet signal --> Sandsynligvis kabel efter første stikdåse. Kan dog også være for svagt signal i første stikdåse.

 • Periodevis dårligt billede --> Sandsynligvis installation der ikke er HF-tæt. Se mere under dette  link.

 • Pixelering af billede. For kraftigt signal til antennef


Bemærk!
 

Det er vigtigt at de interne installation er udført så de er HF-tætte for bl.a. at sikre immunitet overfor de nye 4G signaler der distribueres på frekvenser tæt på de kanalerne i Fuldpakke.

Der er en del praktiske anbefalinger i den tidligere omdelte folder fra FDA. Kan også hentes
 her.


Kabler og stik kan købes hos bl.a. AV-Connection. Sortiment findes på hjemmesiden
http://www.av-connection.com/?ML=449  (stik) og http://www.av-connection.com/?ML=316  (færdigkonfektioneret kabler dvs. med stik).

Checkliste for internettilslutning!
-Hvis problemer med internet, check da egne forhold iht. liste der kan hentes ved
 klik her (PDF-format).
BØR UDPRINTES SÅ DEN ER VED HÅNDEN I TILFÆLDE AF SVIGT I INTERNET-FORBINDELSEN!

Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00