VIGTIGT!
Efter opdatering af anlæg i juni 2018, er der fjernsyn der har brug for en ny søgning for at få alle kanaler tilgængelige.
Ved denne søgning er det for nogle fjernsyn behov for at efterindstille netfrekvensen.
På nyere fjernsyn er det muligt at vælge YouSee i en liste med kanaludbydere, men ofte er netfrekvens sat til den tidligere værdi 143.000 kHz. Denne skal ændres til 450.000!
For medlemmer med en Clint DVB-C boks sker det iht. denne instruktion: klik  her.


Anvisning for indstilling af søgefunktion for fjernsyn af de gængse fabrikater kan findes her .
Hvis man har et fjernsyn med indbygget DVB-C modtager skal som minimum netværks-id indstilles. YouSee's Boks finder selv ud af det.

Netværks-id:
DVB-C: 00100 eller 00111 for TV med Bland selv og Ekstra kanaler.
 
Andre informationer dit TV måske skal bruge:
Frekvens 450.000 kHz
Symbolrate 6875
Modulation 64 

3Sat, Arte, Pro7, SAT1 og Vox
Disse 5 kanaler er kun digitalt er kun tilgængelige som Bland Selv-valg eller ekstrakanaler og ligger på kanal 288-299 (nummer der tastes på fjernbetjeningen)! MDR er ikke længere tilgængelige på grund af rettighedsforbehold i Danmark!

Hvis man har en lidt ældre fladskærm der kun kan modtage MPEG2 signaler og man ønsker at se de digitale kanaler, er det nødvendigt at supplere med en DVB-C konverterboks.
Denne tilsluttes typisk til en af fjernsynets HDMI-indgange. Ved ældre analoge fjernsyn dog via Scat-stik.
Programmering af kanaler sker via konverterboksen. Kanalvalg sker derfor via konverterboksens fjernbetjening og ikke fjernsynets fjernbetjening. Denne bruges dog stadig til at indstille lyd og billede mm.

Egnede bokse forhandles af de lokal radioforhandlere samt AV-Connection, Kærvej 71B, 6400 Sønderborg, bl.a en boks med slot for kort til ekstra kanaler og Bland Selv TV. Se link her 


I forbindelse med den gennemførte omstilling til YouSee er der bl.a. gjort flg. erfaringer:

Samsung
På nogle modeller er det vigtigt at stille "Land" tilbage til Danmark fra Finland (som var nødvendigt tidligere). For at kunne ændre valg af land kan man blive spurgt om PIN-kode. Denne er ved fabriksindstillingen 0-0-0-0!

Philips
På nogle modeller kan det være nødvendig at foretage nogle ændringer under "Indstillinger" (trin "Søg efter nye kanaler nu. Dette kan tage nogle minutter") for at få adgang til indstilling af NetID:
Symbolhastighedstilstand --> Manuelt
Frekvenscanning
--> Hurtig scanning
Netværksfrekvenstilstand
--> Manuelt
Netfrekvens --> 450.00 --> Udført
Start -->
efter nogle sekunder kommer der en boks hvor netID kan indstilles.

Sony
På Sony's hjemmeside er der for nogle modeller en anbefaling om at indstille land til Sverige for at få kanaler i den rigtige rækkefølge.
Hvis der er problemer med at få NetID forespørgsel frem så prøv evt. Indstillinger --> Scanningstype stilles til Hurtig Scanning --> NetID bliver nu tilgængelig, vælg Manuel hvorefter den indstilles til 100.

Panasonic
Hvis der under Menu --> Indstilling ikke et underpunkt Autosøgning DVB-C, da gå til input for oven på fjernbetjening og tryk TV. Herefter vælges DVB-C og evt. Fuld søgning.
Hvis der ved tryk på knappen TV ikke fremkommer DVB-C på listen er det sandsynligt at fjernsynet tidligere kun har været anvendt til DVB-T eller analoge kanaler og en nulstilling til fabriksindstilling kan være nødvendig: Menu --> Indstillinger --> System --> Nulstilling af TV-tuner.

LG-Harddiskoptager
Efter opdateringen 2.december, 2014, er det vigtigt at få indstillet korrekt netID:
Vælg DTV --> Kabel-TV Indstilling --> Auto Indstilling
Vælg YouSee --> OK

Flyt markøren til Indstilling
Flyt markøren til Netværks ID --> indtast 100 i stedet for 151 som der står som fabriksværdi (kan ikke anvendes længere)
Vigtigt: Når markøren står på Netværks ID skal man ikke trykke Enter, men direkte indtaste 100 via fjernbetjeningens numeriske taster.

Maximum DVB-C boks
Kanalsøgning: Menu (knap på fjernbetjening) --> Installation --> Automatisk Kabelsøgning.
Her vælges YouSee hvor efter der automatisk indstilles på NetID 100.
Hvis boksen er forsynet med Bland Selv kort ændres NetID til 111.
BEMÆRK:Efter Automatisk Søgning er det vigtigt at vente på dialogboks der spørger om indstillinger skal gemmes!
Hvis kanalerne ikke kommer frem i den rækkefølge der er vist på kanaloversigten, kan man forsøge at nulstille kanallisten:
Menu --> System --> Standardindstillinger --> Nulstil kanalliste.
Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00