Hvad koster det at blive tilsluttet mm?


Tilslutningsafgift: Kontakt foreningens formand for nærmere oplysninger.


Oprettelsesafgift (både TV og bredbånd): Gratis


Lukning ifm. udmeldelse: Gratis

Åbning ifm. genindmeldelse: 595 DKK incl. moms (dækker udgift til genmontage af filter)


Pakkeskift til mindre TV-pakke (både fast TV-pakke og Bland Selv): 199 DKK incl. moms 


Pakkeskift til større TV-pakke (både fast TV-pakke og Bland Selv): Gratis


Skift fra fast TV-pakke til Bland Selv: Gratis


Skift til Bredbånd uden TV: Gratis


Ønske om ændring til en mindre pakke skal meddeles kassereren senest henholdsvis 1.juni og 1.december og kan først forventes effektivt fra efterfølgende juli eller januar.


Skift til en større pakke kan ske med øjeblikkelig varsel, mod betaling for de yderligere programmer der da kan modtages.

Kontingent, TV:


Årlig kontingent for 2021 (forudsætter godkendelse på generalforsamlingen): 

Ift. priser for 2020 er Grundpakken steget med 114 kr/år og Mellem- og Fuldpakke med 236 kr/år.

 *Grundpakke:
   1.januar-30.juni 1.623 kr
   1.juli-31.december 701 kr
   Ialt 2.324 kr

 *Mellempakke:
   1.januar-30.juni 2.951 kr
   1.juli-31.december 1.977 kr
   I alt 4.928 kr

 *Fuldpakke:
   1.januar-30.juni 3.788 kr
   1.juli-31.december 2.698 kr
   I alt 6.486 kr

Bemærk: De ekstra 10 point til Mellempakke med Bland Selv koster 70 kr/md og afregnes direkte med YouSee.

 Beløbet dækker
…administration og drift (betales helårligt i 1.rate),
…afgifter til KODA og COPYDAN (betales helårligt i 1.rate),
...afgifter til betalingskanaler (opdelt på 2 rater),
...vedligeholdelse af fællesantenneanlægget gennem servicekontrakt (hverdage kl.8.00-18.00, weekend kl.9-18).

Ved tilmelding midt i et regnskabsår betales et forholdsmæssigt beløb.
Kontingent samt KODA/COPYDAN dækker perioden 1.januar-31.december!

Priserne er de samme for TV-pakker med standardsammensætning af kanaler og pakke med TV med Bland Selv.
Se yderligere under TV-Kanaler  .

Kontingent besluttes på den årlige generalforsamling.

TV-Pakkeændringer:

Pris for overgang til mindre pakke: 199 DKK inc. moms 
Pris for overgang til større pakke: Gratis
Pris for overgang fra fast TV-pakke til Bland Selv: Gratis

Kanaloversigt med angivelse af pakkeindhold kan hentes  her.

Ønske om ændring til en mindre pakke skal meddeles kassereren senest henholdsvis 1.juni og 1.december og kan først forventes effektivt fra efterfølgende juli eller januar.

Skift til en større pakke kan imidlertid ske med øjeblikkelig varsel, mod betaling for de yderligere programmer der da kan modtages.
Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00