Hvad koster det at blive tilsluttet mm?


Tilslutningsafgift: Kontakt foreningens formand for nærmere oplysninger.


Oprettelsesafgift (både TV og bredbånd): Gratis


Lukning ifm. udmeldelse: Gratis

Åbning ifm. genindmeldelse: 595 DKK incl. moms (dækker udgift til genmontage af filter)


Pakkeskift til mindre TV-pakke (både fast TV-pakke og Bland Selv): 199 DKK incl. moms 


Pakkeskift til større TV-pakke (både fast TV-pakke og Bland Selv): Gratis


Skift fra fast TV-pakke til Bland Selv: Gratis


Skift til Bredbånd uden TV: Gratis


Ønske om ændring til en mindre pakke skal meddeles kassereren senest henholdsvis 1.juni og 1.december og kan først forventes effektivt fra efterfølgende juli eller januar.


Skift til en større pakke kan ske med øjeblikkelig varsel, mod betaling for de yderligere programmer der da kan modtages.

Kontingent, TV:


Årlig kontingent for 2023 (forudsætter godkendelse på generalforsamlingen): 

Ift. priser for 2022 er Grundpakken steget med 240 kr/år og Mellempakken 372 kr/år og Fuldpakke med 480 kr/år.

 *Grundpakke:
   1.januar-30.juni 1.828 kr
   1.juli-31.december 842 kr
   I alt 2.671 kr

 *Mellempakke:
   1.januar-30.juni 3.409 kr
   1.juli-31.december 2.360 kr
   I alt 5.769 kr

 *Fuldpakke:
   1.januar-30.juni 4.306 kr
   1.juli-31.december 3.130 kr
   I alt 7.435 kr

Bemærk: De ekstra 10 point til Mellempakke med Bland Selv koster 70 kr/md og afregnes direkte med YouSee.

 Beløbet dækker
…administration og drift (betales helårligt i 1.rate),
…afgifter til KODA og COPYDAN (betales helårligt i 1.rate),
...afgifter til betalingskanaler (opdelt på 2 rater),
...vedligeholdelse af fællesantenneanlægget gennem servicekontrakt (hverdage kl.8.00-18.00, weekend kl.9-18).

Ved tilmelding midt i et regnskabsår betales et forholdsmæssigt beløb.
Kontingent samt KODA/COPYDAN dækker perioden 1.januar-31.december!

Priserne er de samme for TV-pakker med standardsammensætning af kanaler og pakke med TV med Bland Selv.
Se yderligere under TV-Kanaler  .

Kontingent besluttes på den årlige generalforsamling.

TV-Pakkeændringer:

Pris for overgang til mindre pakke: 199 DKK inc. moms 
Pris for overgang til større pakke: Gratis
Pris for overgang fra fast TV-pakke til Bland Selv: Gratis

Kanaloversigt med angivelse af pakkeindhold kan hentes  her.

Ønske om ændring til en mindre pakke skal meddeles kassereren senest henholdsvis 1.juni og 1.december og kan først forventes effektivt fra efterfølgende juli eller januar.

Skift til en større pakke kan imidlertid ske med øjeblikkelig varsel, mod betaling for de yderligere programmer der da kan modtages.
Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00